Sprzęt dźwignicowy to wszelkiego rodzaju urządzenia mechaniczne i elektryczne, które służą do podnoszenia, przenoszenia i przemieszczania ciężkich ładunków. Są one stosowane w wielu dziedzinach przemysłu, w tym w budownictwie, transporcie, produkcji i przetwarzaniu materiałów oraz w rolnictwie.

Do podstawowego sprzętu dźwignicowego zaliczamy dźwigi, żurawie, wciągarki, podnośniki i suwnice. Każdy z tych rodzajów sprzętu ma swoje zastosowanie w zależności od potrzeb i wymagań klienta.

Dźwigi to najczęściej stosowany sprzęt dźwignicowy, który składa się z ramy. Natomiast na której zamontowany jest układ hydrauliczny lub elektryczny, umożliwiający podnoszenie i przemieszczanie ciężkich ładunków na odpowiedniej wysokości. Żurawie są z kolei bardziej wyspecjalizowanym sprzętem dźwignicowym. Natomiast sprzętu tego używamy do przenoszenia ładunków na dużych odległościach.

Wciągarki są urządzeniami mechanicznymi, które służą do ciągnięcia i podnoszenia ładunków przy użyciu liny lub łańcucha. Podnośniki to sprzęt dźwignicowy, który służy do podnoszenia i przemieszczania ładunków na mniejsze odległości. Przykładowo używamy ten sprzęt w magazynach lub na placach budowy. Suwnice to zaś urządzenia, które służą do przemieszczania ładunków w poziomie.

Wszystkie te rodzaje sprzętu dźwignicowego są używane w różnych sytuacjach i zależą od indywidualnych potrzeb klienta. Natomiast ważne jest, aby wybierać odpowiedni sprzęt i korzystać z niego zgodnie z zaleceniami producenta. Oczywiście aby uniknąć niebezpieczeństwa i zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia.